Tìm kiếm
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Tư vấn thuế
Tư vấn thuế
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 839
   Tổng số truy cập : 5553358
   Tổng số Hits : 4812551
Dịch vụ xin ưu đãi đầu tư nước ngoài

    Xin ưu đãi đu tư nước ngoài sẽ giúp các nhà đu tư nước ngoài và các nhà đu tư Vit Nam liên doanh hp tác vi các nhà đu tư nước ngoài gim thiu các chi phí trong quá trình thc hin các d án. Văn phòng luật sư Hoàng Ngân xin giới thiệu thủ tục xin ưu đãi đầu tư nước ngoài như sau:


 

H SƠ TH TC CP ƯU ĐÃI ĐU TƯ

(Quy đnh ti NĐ 51/1999/NĐ-CP và TT 02/1999/TT-BKH)


I- D án thành lp mi cơ s sn xut kinh doanh (thành lp doanh nghip mi). D án đu tư m rng, đu tư chiu sâu.

            H sơ gm có :

1- Đơn đăng ký ưu đãi đu tư (theo mu MĐ ƯĐĐT).

2- Bn sao hp l Giy CNĐKKD.

3- D án đu tư hoc phương án đu tư.

4- Bn sao hp l quyết đnh đu tư đi vi d án có s dng vn ngân sách nhà nước.

5- Danh mc máy móc, thiết b và phương tin vn ti chuyên dùng phi nhp khu (nếu có) đ thc hin đu tư (theo mu DM MMTB).           


 II- Đi vi trường hp d án đu tư đang thc hin nay đăng ký ưu đãi đu tư :

            H sơ gm có :

1- Đơn đăng ký ưu đãi đu tư (theo mu MĐ ƯĐĐT).

2- Bn sao hp l Giy CNĐKKD.

3- D án đu tư hoc phương án đu tư.

4- Bn sao hp l quyết đnh đu tư đi vi d án có s dng vn ngân sách nhà nước.

5- Báo cáo kết qu thc hin d án đu tư hoc phương án đu tư (theo mu BC THDA2).


III- Đi vi trường hp d án đu tư đã được cp Giy Chng nhn ưu đãi đu tư nay đăng ký b sung ưu đãi đu tư :

             H sơ gm có :

1- Đơn đăng ký b sung ưu đãi đu tư (theo mu MĐ ƯĐĐTBS);

2- Báo cáo kết qu thc hin d án đu tư, thi hn và mc ưu đãi thc tế mà d án đã được hưởng (theo mu BC THDA1).


Ghi chú :

·  Trường hp cơ quan cp b sung ưu đãi đu tư không phi là cơ quan đã cp Giy chng nhn ưu đãi đu tư trước đây thì nhà đu tư gi thêm bn sao hp l giy chng nhn ưu đãi đu tư đã cp, bn d án đu tư và bn sao hp l quyết đnh đu tư đi vi d án có s dng vn ngân sách nhà nước.  

 

*  Ni dung d án cn có các mc chính như sau  :

+  Ch đu tư.

+ Ngành ngh đu tư.

+ Đi đim thc hin;

+ Phương án k thut, công ngh;

+ Nhu cu máy móc, thiết b, phương tin vn ti chuyên dùng;

+ Tng vn đu tư - Phương án huy đng vn;

+ S lao đng s dng;

+ Phân tích tài chính và li ích kinh tế xã hi.

 

·  Thiết b, máy móc, phương tin vn ti chuyên dùng đ ngh min thuế nhp khu phi phù hp vi mc tiêu đu tư và phương án k thut, công ngh ghi trong d án đu tư hoc quyết đnh đu tư và các hàng hóa này phi là loi trong nước chưa sn xut được hoc sn xut được nhưng không đáp ng được yêu cu cht lượng.

·  Danh mc máy móc, thiết b trong nước đã sn xut được quy đnh trong Quyết đnh s 214/1999/QĐ-BKH ngày 26/04/1999 ca B Kế hoch và Đu tư không được xét min thuế nhp khu.

·  Bn sao có sao y bn chính;

·  Vic cp Giy Chng nhn Ưu đãi đu tư được thc hin trong thi hn 20 ngày làm vic, k t ngày cơ quan tiếp nhn h sơ nhn đ h sơ hp l.Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí:

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HOÀNG NGÂN

Add: Số 6 ngõ 46 phố Tương Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

                    Điện thoại: 04.38646416                  

Hotline: 0983610818 - 0983831807

  Website: http://www.luathoangngan.com.vn/

     Email:  lahoangngan76@gmail.com

Dịch vụ liên quan
Văn phòng luật sư Hoàng Ngân
Địa chỉ: Số 6 Ngõ 46 Phố Tương Mai - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội
ĐT:
043 8646416- 0983 610 818
Email: lahoangngan76@gmail.com
OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang