Tìm kiếm
Liên kết website
Hỗ trợ trực tuyến
Tư vấn pháp luật
Tư vấn pháp luật
Tư vấn thuế
Tư vấn thuế
Thống kê truy cập
   Trực tuyến : 149
   Tổng số truy cập : 5800479
   Tổng số Hits : 5060301
Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

Văn phòng luật sư Hoàng Ngân tư vn và h tr thương nhân nước ngoài thành lp văn phòng đi din ti Vit Nam đ làm chc năng văn phòng liên lc, tiến hành các hot đng nghiên cu th trường, các hot đng xúc tiến và xây dng các d án đu tư ti Vit Nam. Thúc đy vic thc hin các hp đng, tha thun v lĩnh vc thương mi phù hp vi lut pháp Vit Nam đã ký vi đi tác Vit Nam. Luật Hoàng Ngân cam kết cung cp cho Quý Khách hàng dch v tư vn trong thi gian nhanh nht vi đi ngũ nhân viên tn tình và chuyên nghip nhm khng đnh giá tr và thương hiu ca Công ty.

 

I. TƯ VN TH TC THÀNH LP VĂN PHÒNG ĐI DIN

- Lut thương mi;

- Ngh đnh s 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 07 năm 2006 quy đnh chi tiết Lut thương mi v văn phòng đi din, chi nhánh ca thương nhân nước ngoài ti Vit Nam.


Sau s kin Vit Nam tham gia vào WTO ngày càng có nhiu thương nhân nước ngoài đến Vit Nam đ tìm hiu môi trường đu tư, xúc tiến các hot đng kinh doanh. Chúng tôi xin gii thiu ti quý khách hàng v điu kin cp phép thành lp văn phòng đi din ca thương nhân nước ngoài ti Vit Nam.

1. Điu kin cp Giy phép thành lp Văn phòng đi din:

Thương nhân nước ngoài được cp Giy phép thành lp Văn phòng đi din ti Vit Nam khi có đ các điu kin sau:

a) Là thương nhân được pháp lut nước, vùng lãnh th (sau đây gi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lp hoc đăng ký kinh doanh công nhn hp pháp;

b) Đã hot đng không dưới 01 năm, k t khi được thành lp hoc đăng ký kinh doanh hp pháp nước ca thương nhân.


2. Son và hoàn thin h sơ đ ngh cp giy phép thành lp VPDD:

H sơ xin cp giy phép thành lp VPDD ca Quý khách hàng s gm các giy t sau đây:

1) Đơn đ ngh cp Giy phép thành lp văn phòng đi din bng tiếng Vit Nam (theo mu ca B Thương mi) do đi din có thm quyn ca thương nhân nước ngoài ký;

2) Bn sao Giy đăng ký kinh doanh hoc giy t có giá tr tương đương ca thương nhân nước ngoài được cơ quan có thm quyn nơi thương nhân nước ngoài thành lp xác nhn. Trong trường hp Giy đăng ký kinh doanh hoc giy t có giá tr tương đương có quy đnh thi hn hot đng ca thương nhân nước ngoài thì thi hn đó phi còn ít nht là mt năm (Do quý khách hàng cung cp)

3) Báo cáo tài chính có kim toán hoc tài liu khác có giá tr tương đương chng minh được s tn ti và hot đng thc s ca thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gn nht;

4) Bn sao Điu l hot đng ca thương nhân đi vi thương nhân nước ngoài là các t chc kinh tế.

5) Giy y quyn ca thương nhân nước ngoài cho người đng đu văn phòng đi din.

6) Bn sao h chiếu hoc giy chng minh nhân dân (nếu là người Vit Nam); bn sao h chiếu (nếu là người nước ngoài) ca người đng đu văn phòng đi din (Quý khách hàng cung cp)

7) Bn sao hp đng thuê đa đim đt tr s văn phòng đi din (Quý khách hàng cung cp)

Các giy t quy đnh ti đim 2, 3 và 5 được lp bng tiếng nước nơi thương nhân đăng ký và phi dch ra tiếng Vit, được cơ quan đi din ngoi giao, cơ quan lãnh s ca Vit Nam nước s ti chng nhn và thc hin vic hp pháp hóa lãnh s theo quy đnh ca pháp lut Vit Nam.


3. Cơ quan có thm quyn cp giy phép thành lp văn phòng đi din.

S công thương tnh, thành ph thc hin vic cp, cp li, sa đi, b sung, gia hn, thu hi Giy phép thành lp Văn phòng đi din.

 

II. CAM KT SAU THÀNH LP

1.Đm bo tính chính xác v Ni dung và thi gian thành lp Văn phòng đi din;

2.Cung cp văn bn pháp lut có liên quan theo yêu cu;

3.Hướng dn các th tc sau khi thành lp Văn phòng đi din;

4. Tư vn min phí sau khi thành lp Văn phòng đi din;


Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí:

 

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HOÀNG NGÂN

Add: Số 6 ngõ 46 phố Tương Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

                    Điện thoại: 04.38646416                  

Hotline: 0983610818 - 0983831807

  Website: http://www.luathoangngan.com.vn/

     Email:  lahoangngan76@gmail.com

Dịch vụ liên quan
Văn phòng luật sư Hoàng Ngân
Địa chỉ: Số 6 Ngõ 46 Phố Tương Mai - Phường Đồng Tâm - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội
ĐT:
043 8646416- 0983 610 818
Email: lahoangngan76@gmail.com
OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang